Criminelen ‘vissen’ naar uw persoonlijke gegevens. U ontvangt bijvoorbeeld een mail die afkomstig lijkt te zijn van de Rabobank. De crimineel probeert u dan te verleiden om uw via internet persoonlijke gegevens of beveiligingscodes af te geven. Bijvoorbeeld uw pincode, pasnummer, inlogcode of signeercode. Rabobank vraagt u nooit om deze codes!

Zo’n valse e-mail is soms niet van een echte te onderscheiden. Het is dus lastig om nepmails (phishing) te herkennen.

Vandaag ontvingen wij deze.

Klik nergens op, mail gewoon verwijderen. Heeft wel ergens op geklikt? Neem dan onmiddellijk contact op met uw bank