Er is door Microsoft gewaarschuwd voor twee ernstige Windows-lekken waardoor een aanvaller op afstand kwetsbare systemen zonder enige interactie van de gebruiker kan overnemen.
En weer een phishing poging. Een mail die LIJKT van de RABO afkomstig te zijn maar is het niet. Nergens op klikken, gewoon verwijderen. Heeft u al wel op de links ...